Visuel tilgang til tung teori

Øvelsen gør svært teoretisk stof lettere at forstå og få ind under huden.

  1. Spred et eller to Magnumsæt ud på gulvet, alt efter hvor mange deltagere der er på holdet.
  2. Skriv to-tre teoretiske begreber op på tavlen, som gruppen skal lære at forstå og føle ejerskab til. Det kan fx være Leadership og Management.
  3. Bed nu deltagerne om at vælge et billedkort, som illustrerer hvert af begreberne.
  4. I grupper på fire til otte personer sætter deltagerne sig sammen og lægger deres kort foran sig, så alle ved bordet kan se dem. Herefter fortæller de på skift hinanden om deres kort. Alle kan stille spørgsmål til hinanden. Det er vigtigt, at hver teori får god tid i samtalerne.
  5. Når energien daler i grupperne, samler du alle deltagere. De lægger deres billedkort i mosaikker på gulvet – én for hvert af de emner, der er på dagsordenen.
  6. I løbet af de næste 20-30 minutter får deltagerne lejlighed til at kommentere mosaikkerne. Du spørger fx, om de oplever, at der er ting, som går igen i valget af billedkort? Om der er motiver, der særligt springer i øjnene eller sætter nye tanker i gang? Om der er nogen, der har lyst at konkludere noget på baggrund af mosaikkerne?
  7. Herefter kan I begynde at studere og diskutere den etablerede teori på det felt, I arbejder med.

Deltagerne kan tage selfies med deres egne kort og gemme dem på mobilen til påmindelse om deres roller i dagligdagen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.