Vi skaber ejerskab til management-teorier i intern lederuddannelse

Louise Sylvest er Head of Talent Management i modevirksomheden BESTSELLER

Med Dialoogle skaber Louise Sylvest ejerskab til management-teorier på den interne lederuddannelse i en international modevirksomhed. Louise Sylvest er Head of Talent Management i modevirksomheden BESTSELLER med 15.000 medarbejdere.  Som ansvarlig for virksomhedens Academy står hun blandt andet for den interne lederuddannelse.

Dialoogle indgår som et fast element i det første modul i det toårige lederprogram, hvor meningen i tre vigtige ledelsesbegreber skal fæstne sig på rygraden af deltagerne: Leadership, Management og Specialist.

”Vi springer lige ud i en øvelse. Jeg eller en af vores trænere lægger alle billedkortene ud på gulvet, og så vælger hver af deltagerne ét kort for hvert af de tre ledelsesbegreber,” fortæller Louise.

Herefter fordeler deltagerne sig i grupper og taler sammen om de kort, de har valgt.

”En vælger et billede af en storgrinende lille pige som symbol på Leadership og fortæller, at hun mener, det i høj grad handler om at være empatisk, varm og nærværende over for sine medarbejdere. En anden beskriver sin opfattelse af Management med et luftfoto af Paris med Triumfbuen i midten, hvorfra boulevarder løber ud gennem den enorme by i lige linjer. Han forbinder management med planlægning, koordinering, forudseenhed og effektiv afvikling. ”

”Rollen som Specialist beskrives af en tredje deltager med et billede af grafiske paragraf- og lighedstegn, som symboliserer, hvordan han koncentreret fordyber sig i tal og regnskaber for at kunne levere præcise og uanfægtelige svar.”

”Som leder skal man ikke alene være i stand til at praktisere godt lederskab. Man har også ansvar for drift. Og endelig kommer deltagerne fra mange forskellige afdelinger i virksomheden, hvor de hver især er specialister. Det kan for eksempel være inden for indkøb eller salg. Alle kommer med deres personlige erfaringer, som de sætter ord på ved hjælp af billedkortene.”

”På den måde undgår vi de tomme abstrakte udlægninger af management-begreberne, som vi ellers ville have fået. Først efter at alle har haft god mulighed for at tale med hinanden, går vi i gang med at se på de etablerede teorier. Og det viser sig altid, at deltagernes forskellige eksempler og overvejelser matcher teorierne.”

”Billedkortene starter en effektiv, kreativ proces, der sætter tanker i gang og gør det hurtigere og lettere for lederne at føle ejeskab til ledelsesteorien. Typisk fotograferer de deres egne billedkort, som de inddrager i deres eksamensopgave og beholder på mobilen som en påmindelse om deres lederrolle i dagligdagen,” slutter Louise.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.