Varm op til godt teamwork

Skab overblik over erfaringer, potentialer og drømme hos den enkelte og i teamet. Det vil styrke det fælles fokus i et kommende projekt.

 1. Teamet spreder alle Dialoogle billedkortene ud på bordet.
 2. Bed alle vælge fire billedkort, som beskriver det endnu ikke afviklede projekt.
  • Et kort, som fortæller om de vigtigste erfaringer
  • Et kort, der minder om en betydningsfuld succes
  • Et kort, der viser, hvad teamet har lært af en fejl
  • Et kort, som repræsenterer en overraskelse fra projektet
 1. Hver især fortæller, hvorfor de har valgt netop de billedkort.
 2. Læg alle billedkortene på bordet igen. Nu vælger alle to – tre nye billedkort, som beskriver deres håb for projektet/året/perioden. Det kan være billedkort, som beskriver, hvad de drømmer om, hvad de tror, de kan nå sammen, eller det potentiale, de håber vil udfolde sig i det næste projekt/år/periode.
 3. Hver især fortæller – gerne uddybende – om hvert enkelt billedkort.
 4. Teamet afklarer nu: Hvis vores drømme, håb og forventninger skal opfyldes, hvad kan vi så gøre som team for at hjælpe fremtiden på vej – og hvad kan den enkelte gøre.
 5. Alle tager billeder med deres mobiltelefoner af de kort, der viser fremtiden, for senere at kunne tjekke, om drømmene er blevet realiseret. Reality-tjekket kan bruges som oplæg til at diskutere om både teamet og den enkelte har bidraget som aftalt.

Der er en god idé at lave et reality-tjek regelmæssigt, fx. en gang månedligt.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.