Udvikl ideer til nye produkter eller serviceydelser

Øvelsen er god til udvikling af ideer til produkter eller serviceydelser

 1. Tag stilling til hvilket produkt eller serviceydelse som det udvikles ideer til.
 2. Spred det antal Dialoogle billedkort ud på en række med en meters afstand som svarer til halvdelen af deltagerne. Kortene lægges med bagsiden opad.
 3. Bed deltagerne om at stille sig i to rækker overfor hinanden.
 4. Den ene række af deltagerne stiller sig ud for hver sit kort og vender kortet. De skal nu, sammen med makkeren overfor byde ind med en ide til opgaven og motivet. Makkerparret skal i fællesskab udfolde ideen i 2 minutter.
 5. Den ene række skal nu flytte 3 pladser mod højre, så de står overfor en ny makker. De to der står øverst i rækken, går til den anden ende af rækken.
 6. Den deltager der ikke har rykket plads, skal nu præsentere ideen for den nye makker overfor, og sammen videreudvikler de på ideen i 2 minutter.
 7. Der rykkes igen pladser, og på ny præsenteres og videreudvikles der på ideerne. Dette kan gentages igen, hvis man ønsker.
 8. I plenum præsenteres ideerne nu, via billedet, for alle de andre deltagere.
 9.  Billederne lægges igen ud på gulvet på række med en meters afstand
 10. Alle deltagerne stiller sig ud for de ideer som de tror mest på.
 11. Hvis der er flere på en idé, vælges en tovholder på ideen.
 12. Nu aftales der i plenum Hvem der gør Hvad, Hvornår.

Hvis kun 2-3 deltager, bed deltagerne om at lave øvelsen først hver for sig.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.