Udsyn – refleksion over aktuelle emner

Aktiver dine elevers udsyn og udfordrer dem på deres reflektioner

  1. Spred billedkort ud på gulvet og bed eleverne sætte sig rundt om.
  2. Giv eleverne et nøgleord for emnet, der skal arbejdes med. Fx børnesoldater, den kriminelle lavalder.
  3. Bed eleverne vælge et billede, der siger noget om emnet.
  4. Eleverne skal nu fortælle om emnet ud fra de valgte billeder. Afhængigt af klassens størrelse og koncentrationsevne på det givene tidspunkt kan det gøres først parvis og derefter i større grupper. Alternativt plenum i klassen.
  5. Skab en fælles diskussion af emnet og de valgte billeder. Som lærer kan du løbende tilføre information om emnet.
  6. Klassen skal afslutningsvis blive enige om 1-2 billedkort, der beskriver klassens opfattelse af emnet.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.