Trykprøv politikker på arbejdspladsen

Lav et reality tjek på retningslinjerne for arbejdsmiljø, efteruddannelse, ligestilling mv. i virksomheden.

 1.  Reflekter over følgende tre spørgsmål:
  • Har din virksomhed fx en arbejdsmiljøpolitik?
  • Hvad betyder arbejdsmiljøpolitikken for den enkelte medarbejder og for virksomheden?
  • Bruger I arbejdsmiljøpolitikken aktivt til at skabe værdi?
 2. Gå ud i virksomheden og find en tilfældig medarbejder.
 3. Spred ti tilfældige Dialoogle Pocketkort ud foran medarbejderen.
 4. Bed medarbejderen vælge tre kort, som siger noget om, hvorledes arbejdsmiljøpolitikken  har fungeret i praksis inden for det seneste år.
 5. Bed medarbejderen fortælle om sine valg.
 6. Bed medarbejderen vælge et kort, som fortæller, hvad der inden for det seneste år har gjort hende/ham endnu gladere for sit arbejde.
 7. Spørg flere medarbejdere, så du får et godt indtryk af, om jeres arbejdsmiljøpolitik skaber værdi for virksomheden og får dygtige medarbejdere til at blive længere.

Denne øvelse kan med fordel bruges på mange forskellige retningslinjer og politikker på arbejdspladsen. Fx Mobning, sociale medier, alkohol og rusmidler, efteruddannelse, ligestilling, vold og trusler.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.