Trivselsmåling – sådan giver du den et løft

Du skal bruge et Magnumsæt, 10 Post-it blokke og 10 penne til 10 deltagere

  1. Lav din trivselsmåling med et Magnumsæt spredt ud på gulvet og bed deltagerne vælge et kort, der siger noget om, hvad der giver dem arbejdsglæde i dag.
  2. Nu går deltagerne sammen to og to og fortæller på skift hinanden om deres kort. Mens den ene taler, noterer den anden nøgleord fra fortællingen ned på en Post-it seddel.
  3. Når én har talt færdig, sættes Post-it sedlen på billedet, og de to bytter roller.
  4. Alle de brugte billedkort lægges herefter ud på gulvet som kunstværker på en række.
  5. Så går deltagerne tilbage og vælger hver et nyt kort, som siger noget om, hvor de ser potentiale for at skabe fornyet arbejdsglæde på arbejdspladsen fremover.
  6. De går igen sammen to og to i nye par – og processen gentages.
  7. Når alle er færdige med at fortælle, lægger de deres andet billedkort under det første, og udstillingen er klar.
  8. Nu samles gruppen om udstillingen, og alle fortæller om deres kort.
  9. Når alle har talt, fotograferer du hver deltagers to billedkort med tilhørende nøgleord.
  10. Print dine fotos ud og lad dem cirkulere, når gruppen mødes næste gang for at drøfte og planlægge konkrete forbedringer af arbejdsglæden hos jer.

Billedkortene kan blive et mere levende værktøj til trivselsmåling, hvis de ledsages af musik.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.