Til oversigt

Trivsel i klassen

Øvelsen bruges til at afdække hvordan eleverne har det i klassen. Ved at sætte fokus på trivsel i klassen er du med til at styrke elevernes empati og italesættelse af egne følelser.

  1. Saml din klasse og fortæl at i skal arbejde med trivsel i klassen. Læg billedkortene ud på gulvet og bed eleverne finde et billede på hvordan de har det i klassen.
  2. Lad eleverne gå sammen i mindre grupper 2-3. Lad dem præsentere deres billeder og begrunde deres valg.
  3. Bed grupperne finde et billede hvad kunne gøre trivslen i klassen bedre?
  4. Saml klassen og bed hver gruppe præsentere deres forslag til forbedringer af trivsel i klassen. Alle ideer skrives på tavlen.
  5. Udvælg sammen med klassen 3 ideer, som i vil arbejde på. Find et billede der symboliserer hver ide og hæng dem op et syngigt sted i klassen.
  6. Vurder hvornår i skal evaluere trivsels initiativerne.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.