Trivsel i klassen

Øvelsen bruges til at afdække hvordan eleverne har det i klassen. Ved at sætte fokus på trivsel i klassen er du med til at styrke elevernes empati og italesættelse af egne følelser.

  1. Saml din klasse og fortæl at I skal arbejde med trivsel i klassen. mens du lægger billedkort ud på gulvet
  2. Bed eleverne finde et billede på hvordan de har det i klassen.
  3. Lad eleverne gå sammen i mindre grupper på 2-3 elever. Lad dem præsentere deres billeder og begrunde deres valg.
  4. Bed grupperne finde et billede på hvad der kunne gøre trivslen i klassen bedre?
  5. Saml klassen og bed hver gruppe præsentere deres forslag til forbedringer af trivsel i klassen. Alle ideer skrives på tavlen.
  6. Udvælg sammen med klassen 3 ideer, som I vil arbejde på. Find et billede der symboliserer hver ide og hæng dem op et synligt sted i klassen.
  7. Vurder hvornår I skal evaluere initiativerne til trivslen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.