Træn talegaverne

Øvelsen er god i større grupper, som skal trænes i at præsentere, sælge, tale fremmedsprog, udvikle ideer eller andre discipliner, der stiller krav til den verbale kommunikation.

Du skal bruge 3-4 billedkort pr. deltager.

  1. Bed deltagerne dele sig op i to grupper med lige mange i hver. Den ene gruppe stiller sig op i en indercirkel, mens den anden gruppe danner en ydercirkel udenom.
  2. Alle i ydercirklen danner par med en person i indercirklen.
  3. Giv nu alle deltagere 3-4 billedkort – kortene har bagsiden opad.
  4. Bed nu alle i indercirklen vende det første kort og impulsivt ud fra billedet træne de færdigheder, som gruppen skal blive gode til. Hver får et minut til at tale til deres partner i ydercirklen.
  5. Derefter bytter de to partnere roller, og processen gentages.
  6. Når alle par har talt, takker de hinanden og tager afsked, hvorefter alle rykker fire trin, så de nu står over for en ny parter.
  7. Processen gentages, indtil alle kort er vendt, og alle har talt fire gange.

Øvelsen kan også anvendes til fagligt arbejde, hvor deltagerne eksempelvis skal træne kreativitet og forståelse af et emne, fx. ”Hvad er demokrati”, ”Hvad er god undervisning”, ”En god arbejdsdag” etc.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.