Træn præsentation

En øvelse der hjælper til at opnå rutine i præsentation gennem et tilfældigt billedkort.

 1. Bed klienten stille sig op i lokalet, væk fra stolen.
 2. Giv klienten et tilfældigt Dialoogle Magnumkort og bed hende fortælle et minut om det, der falder hende ind, når hun ser billedet. Dette gentages et par gange.
 3. Går hun i stå i sin fortælling, kan du hjælpe hende videre med spørgsmål til elementerne i en præsentation:
  ”Hvad er det, du vil fortælle mig om i dag?”
  ”Kan du give mig et eksempel på….?”
  ”Kunne man forestille sig, at….?”
  ”Kan du kort opsummere, hvorfor…?”
 4. Nu giver du hende lidt tid til at lave en kort præsentation ud fra tre billeder, hun selv vælger.
 5. Når hun har præsenteret, giver du hende konstruktiv feedback med hovedvægt på det, der virker:
  ”Dine øjne lyste da du fortalte om….”
  ”Det var levende for mig, da du….”
  ”Det var en god indledning fordi….”
 6. Klienten sætter sig nu ned, og så tales der om virkemidler, kropssprog o.lign.
 7. Gentag så præsentationen, og ros hvis elementer fra samtalen bliver implementeret.

Det kan være en god idé at lade forskellige deltagere fremlægge præsentationens forskellige del-elementer.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.