Træn mundtlighed med mindre elever

Øvelsen hjælper mindre børn med at træne mundtlighed og kreativitet med historiefortælling.

  1. Del klassen ind i grupper af fire elever. Giv hver gruppe et Dialoogle Pocketsæt, og bed dem om at lægge bunken, så billedsiden vender nedad.
  2. Nu skal første elev i grupperne starte med vende et kort og fortælle en historie.
  3. Når hun er færdig, må de andre i gruppen komme med forslag til forbedringer til historien. Det er eleven, som digter, der bestemmer, hvilke råd der bliver taget imod, og hvilke der ikke tages med.
  4. Så er det den næstes tur. Dette gentages indtil alle har fortalt to historier.
  5. Nu skal gruppen bestemme sig for at vælge to af de historier, de har digtet. Det skal være to forskellige digtere, der fortæller.
  6. To historier fra hver gruppe fortælles i plenum.
  7. Snak med klassen om hvad de har fået med sig fra denne time: Hvad de har gjort sig af erfaringer? Hvordan gik den mundtlige fremlæggelse, er der tips og tricks som man kan have gavn af at kende?

Man kan også vælge at der er 3 om en historie: 1 fortæller starten 2 fortæller midten, og 3 fortæller slutningen. Så skal grupperne blot lave 5 historier sammen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.