Træn mentalisering og forebyg konflikter på arbejdspladsen

Nadja Ryberg Dannisboe, lektor på Københavns Professionshøjskole

Mentalisering er afgørende for, at vi som mennesker kan interagere med hinanden. Nadja Ryberg Dannisboe bruger Dialoogles følelseskort, når hun underviser lærere, pædagoger og sygeplejersker i at tolke og aflæse ansigter og adfærd.

Mentalisering er evnen til at læse egne og andres tanker og følelser – og at afstemme sin mimik, stemmeføring, kommunikation og adfærd efter det. Denne evne er afgørende i vores omgang med kolleger, kunder, venner, børn og familie.

I forskningen arbejder man med otte grundfølelser: vrede, angst, glæde, tristhed, afsky, tillid, nysgerrighed og overraskelse. Kan man ikke aflæse dem, er det svært at interagere med andre mennesker.

Når din kollega kommer med spidse bemærkninger og ser sur ud, er det så, fordi hun ikke kan lide dig? Skal du bare ignorere hende eller give igen af samme skuffe? – Eller kan hun være træt og udkørt? Har hun haft et sammenstød med chefen? Har hun problemer derhjemme? Eller er hun nervøs for ikke at kunne leve op til dine forventninger?

”Det kan være svært at tolke adfærd og ansigtsudtryk. Du skal bruge din mentaliseringsevne. Er du god til det, kan du sætte dig i den andens sted, aflæse intentioner og afstemme din egen reaktion, håndtere konflikter og skabe et godt samspil mellem jer. Er du ikke, så har du svært ved at interagere med andre, og du vil i høj grad mistolke og reagere uhensigtsmæssigt,” fortæller Nadja Ryberg Dannisboe, lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser på videreuddannelserne i Pædagogik og Skole inden for opvækst, trivsel og læring.

”Fra naturens hånd har en baby en medfødt evne til at indgå i et partnerskab med sine nærmeste omsorgspersoner, som er med til, at barnet udvikler sin mentaliseringsevne. Som voksne er vi ikke længere i den samme naturlige læringsproces. Den medfødte evne til at indgå i et målkorrigeret partnerskab med andre skal understøttes af det omgivende miljø på arbejdspladsen, i familien og blandt venner,” fortæller Nadja.

”Mentaliseringevnen gør os i stand til at møde andre mennesker med nysgerrighed, åbenhed og ærlig undren. Med denne opmærksomhed på egne tanker, følelser og intentioner får vi mulighed for at undersøge, forstå og tilpasse vores egen eller andres virkelighedsopfattelse. For mentalisering er selvforstærkende.”

”Mentalisering er en af vores mest basale evner. Meget sker intuitivt. Dog mistolker vi ofte hinanden. Alle oplever til tider mentaliseringssvigt, hvor deres evne til at sætte sig i andres sted ikke fungerer, fx under stress. Men vi kan alle blive bedre til mentalisere, hvis vi er opmærksomme på de mentale processer og arbejder med dem,” siger Nadja.

På arbejdspladsen kan mentalisering trænes med øvelser og være med til at styrke det kollegiale samarbejde, skabe et selvforstærkende positivt og empatisk arbejdsmiljø, og gøre det lettere at interagere med børn og deres forældre, patienter og deres pårørende og andre relationer i bred forstand. Når man begynder at arbejde med og træne mentalisering, starter en positiv læringsspiral, hvor evnen til at læse, forstå og agere konstruktivt i forhold til andre hele tiden bliver bedre.

I sin undervisning bruger Nadja Ryberg Dannisboe billedserien Faces fra Dialoogle til at stimulere drøftelser og refleksioner over følelser – herunder forskellige tolkninger af menneskers træk, blik og fremtoning.

Følelseskortene Faces med ansigter er særligt gode til at træne evnen til at aflæse andre og afstemme sine egne følelser og handlinger i forhold hertil. Det er afgørende for at forstå, hvad mentalisering er, og for at kunne arbejde med denne evne.

 

”Jeg oplever igen og igen, hvordan billeder og metaforer kan fremkalde andre refleksioner og drøftelser mellem velfærdsprofessionelle, end almindelige beskrivelser af cases og praksisfortællinger kan,” fortæller Nadja.

 • 240 ansigts- og billedkort
  1 stk. Valgfrit Magnumsæt (19x19 cm)
  1 stk. Valgfrit Pocketsæt (9x9 cm)
  1 stk. Faces Magnumsæt (19x19 cm)
  1 stk. Faces Pocketsæt (9x9 cm)

   

  6 øvelser i e-hæfte (PDF)
  • Følelseskompasset
  • ReflektionsArk

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.