Træn fortælleteknik

En øvelse, som gør jer bedre til at fange og fastholde jeres tilhørere.

 1. Bed gruppen stille sig op i en rundkreds, så alle kan se og høre, hvad der foregår.
 2. Giv en deltager et tilfældigt Dialoogle Magnumkort og bed hende fortælle en sammenhængende historie ud fra billedet. Historien skal indeholde de vigtige elementer i en præsentation: Indledning – påstand – begrundelse – eksempel – tænkte indvendinger (Det kan godt være, at nogle af jer tror…. Nogen vil måske mene, at… ) – og slutning.
 3. Går hun i stå i sin fortælling, kan du hjælpe hende videre med spørgsmål til elementerne i en præsentation:
  ”Hvad er det, du vil fortælle os om i dag?”
  ”Hvad er det, du gerne vil overbevise os om?”
  ”Kan du give os et eksempel på….?”
  ”Kunne man forestille sig, at….?”
  ”Kan du kort opsummere, hvorfor…?”
 4. Hvis fortælleren ikke af sig selv involverer sine tilhører, kan du inspirere hende til det med spørgsmål som:
  ”Måske er der andre, der kan nævne flere grunde til, at….?”
  ”Kan I andre komme i tanke om flere gode eksempler?”
  ”Måske er der andre, der har gjort sig tanker om.…?”
  ”Kunne der være andre indvendinger imod….?”
 5. Gentag øvelsen indtil alle deltagere har fortalt en sammenhængende historie med et tilfældigt billedkort som den røde tråd.

Man kan osse lade præsentationen gå på omgang, så en deltager får indledningen, og så går turen videre til næste der fremlægger påstand o.s.v

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.