Træn billedsprog og få folk til at lytte

Med denne enkle øvelse trænes evnen til at formidle budskaber på en fængende måde.

I første del af øvelsen arbejder deltagerne med en fælles referenceramme, fx lokalet I befinder jer i.

 1. Deltagerne skal med billedsprog beskrive lokalet, som gruppen opholder sig i.
 2. Du spreder et Magnumsæt ud på gulvet foran deltagerne og beder hver enkelt vælge tre billedkort, som de vil bruge i deres beskrivelse.
 3. Når deltagerne er klar, fjerner du de resterende kort. Nu beder du dem på skift lægge deres tre kort på gulvet foran sig og fortælle. – Kortene bliver liggende, og fortælleren bliver stående ved sine kort.
 4. Når alle har fortalt, diskuterer I beskrivelserne. Hvordan blev der brugt billedsprog i de enkelte beskrivelser? Hvor blev det brugt rigtig godt, og hvordan oplevede I resultatet?
 5. Alle kortrækker bliver liggende på gulvet.
  I anden del af øvelsen arbejder deltagerne med et fælles emne med individuelt indhold, fx et sted de holder af.
 6. Bed nu alle deltagere stille sig hen til en kortrække, som ikke er deres egen, og bytte det kort, som inspirerer dem mindst, med sidemanden til højre.
 7. Nu beder du deltagerne om at kigge på deres tre nye kort og finde ud af, hvordan de vil beskrive et sted, de holder meget af. De skal bruge billedsprog, som kortene inspirerer til.
 8. Efter et par minutters forberedelse fortæller alle på skift om stedet, de holder meget af.
 9. Når alle er færdige med deres fortælling, beder du deltagerne om på skift at stille sig hen til den billedrække, hvor billedsproget virkede stærkest på dem – og fortælle hvorfor. Spørg gerne ind til de enkelte fortællinger for at få nuancerne med.
 10. Herefter diskuterer gruppen billedsproget i alle beskrivelser.

I stedet for at bruge lokalet som fælles ramme kan du vælge en fælles tur, frokosten i kantinen el.lign. Som et fælles emne med individuelt indhold kan du også vælge frit, fx en skræmmende oplevelse eller en søndag i januar.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.