Træf fælles beslutninger i klassen

Metoden når frem til en kontrakt mellem elever og lærer på et kommende arrangement. Eleverne øver I at kunne dreje sine holdninger til et fælleskab alle kan se sig i.

  1. Saml klassen INDEN et forestående arrangement – fx projektugen, lejrskolen eller fællestimen om kammeratskabet i klassen.
  2. Spred billedkort ud. Alle elever bliver bedt om at ”Tænke denne tanke”: Projektugen (lejrskolen eller fællestimen) er gået rigtig godt, faktisk er det gået over al forventning.
  3. Derefter bliver de bedt om at finde et billede, der viser hvad de forestiller sig: ”Hvad er det vigtigste, du tager med dig” eller “hvad er det vigtigste du har lært?”
  4. Når alle har valgt et billedkort, lægger læreren et reb ud i en ret linje, alternativt bruger en lige kant på gulvet, eller noget helt tredje, der indikerer en overgang. Det kalder man beslutningslinjen. Så fortæller læreren eleverne, at de skal stille sig på ene side af linjen, når de drøfter holdninger med hinanden – og bagefter går over på den anden side af beslutningslinjen, når en fælles beslutning er taget.
  5. Bed så alle elever finde sammen to og to og stille sig på holdningssiden af beslutningslinjen. De fortæller om deres billedkort og finder herefter fælles enighed om én holdning. Herefter vælger de et af de to billedkort, som bedst symboliserer det.
  6. Makkerparret går over på den anden side af beslutningslinjen, hvor de møder et andet par, der også er kommet frem til ét billede, én beslutning.
  7. De fire danner nu gruppe på fire og går igen over beslutningslinjen, hvor de finder enighed mellem deres to billedkort og holdninger. Efterfølgende vælger et af de to billeder, som symboliserer det bedst de nu alle fire er blevet enige om.
  8. Sådan fortsættes at grupper mødes 4 og 4, 8 og 8 etc., indtil klassen har et eller to billeder tilbage.
  9. Grupperne redegør i plenum for, hvorfor de har valgt disse billeder, og så har man en forventningsafklaring på læringspunkter.
  10. I plenum spørger læreren ind til, hvad den enkelte kan gøre selv for de andre, og hvilke forventninger der så er til læreren. På denne måde indgås der en ganske detaljeret læringskontrakt, som man let kan spørge ind til i løbet af dagen/ugen/lejren.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.