Tavse elever i klassen

Rikke Brunander Iversen, lærer i specialpædagogik på Møllevejens Skole

Udfordringen

Når man underviser, kan det til tider være svært at få eleverne til at sige noget i timerne. Det kender mange lærere til.

Rikke Brunander er engelsklærer i udskolingen på Møllevejens Skole, en ny dagbehandlingsskole for børn med blandt andet autismespektrum-forstyrrelser. Børnene er højintelligente og verbalt stærke. Men de er skrøbelige, og ofte har de svært ved at vove pelsen i en faglig kontekst. Mange har dårlige oplevelser med fra folkeskolen og vil ikke lide flere nederlag.

Rikke skal ikke alene lære sine elever at læse og analysere engelske tekster. Hun skal også lære dem at tale om teksterne på engelsk. Det gør hun ved at bruge Dialoogle.

Her fortæller Rikke om sin metode, som kan bruges af alle undervisere:

Min metode

Tekstanalyse er enormt abstrakt, og for børn med socio-emotionelle udfordringer kan det være ekstra svært at tale om abstrakte ting. Når vi har læst en tekst, beder jeg mine elever om at finde Dialooglekort, som kan konkretisere mine spørgsmål. Det kan være et kort, som de kan bruge til at beskrive kaptajn Haddock med, når vi har læst Tintin. Eller et kort, som de kan bruge til at fortælle, hvad historien gør for dem.

Jeg starter med at sætte eleverne sammen to og to. Det føles trygt. Jeg går rundt til de små tomandsgrupper og hjælper lidt på vej. Så kommer snakken lige så stille i gang.

Efter eleverne har trænet sammen to og to, kan jeg sætte fire elever sammen, og så er det ikke længere så svært for dem at sige noget i gruppen. Til sidst kan alle elever i klassen tage del i analysen af en tekst uden at føle ubehag eller frygt.

Resultat

I starten skulle børnene lige vænne sig til kortene. De er utrænede og vil helst det, de kender. Men et kort i hånden fjerner opmærksomheden fra den enkelte og sætter flere sanser i spil. Samtidig gør kortene det abstrakte mere konkret. Det giver mine elever tryghed og fremmer deres robusthed.

Mange børn er bange for at fejle. Derfor kan det være svært for dem at turde udtrykke sig i undervisningstimerne. Med Dialoogle-kortene bliver det abstrakte konkret, og det fremmer børnenes robusthed.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.