Tag temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø

Temperaturmålingen gennemføres med stor ydmyghed og bedst med et hold på 10-15 personer.

Inden I går i gang er det en god idé at sætte nogle klare regler op for øvelsen om det psykiske arbejdsmiljø:

a. Samtalen handler om kulturen på arbejdspladsen og skal holdes på det generelle niveau.

b. Ingen navne på enkeltpersoner må nævnes, og ingen må føle sig udstillet – dog er gode eksempler fra hverdagen velkomne.

c. Eventuelle personkonflikter, der måtte dukke op, skal håndteres et andet sted ved individuelle samtaler med inddragelse af ledelsen.

 1. Tegn fem rum af mindst 2×2 meter på gulvet (brug fx reb) – som en plantegning over rum i en herskabslejlighed med fløjdøre imellem.
 2. Fortæl deltagerne, at i rum 1 er der et godt kollegialt fællesskab. Går man gennem rummene, bliver fællesskabet mindre godt. Rum 5 repræsenterer dårligt kollegialt fællesskab.
 3. Spred Magnumkortene ud på gulvet ved siden af og bed nu deltagerne om på skift at vælge et billede, gå ind i rum 1 og ud fra billedet fortælle noget generelt om, hvad godt kollegialt fællesskab er. Du kan stimulere ved at spørge ind til fortællingerne. Afbryd ikke, før alle har været i rum 1. – Når alle har talt, ”møbleres” rum 1, ved at alle lægger deres kort vilkårligt her.
 4. Så beder du deltagerne om hver især at vælge et kort, der konkretiserer et vigtigt begreb, som er kommet op i første runde – det kan fx være værdier, tolerance, respekt eller tillid. Når alle ud fra deres kort har fortalt om, hvad begrebet betyder for dem, beder du gruppen ”møblere” rummene med deres kort, ud fra hvor de hver især mener, arbejdspladsen befinder sig lige nu. (De to yderrum vil sjældent blive brugt).
 5. Spørg så ind til placeringen af kortene i det midterste rum. Nogle af jer har lagt kort i det midterste rum. Hvorfor ligger de ikke i rum 4? – Herved tager I en positiv frem for en negtiv tilgang til arbejdspladsen.
 6. Spørg på samme måde ind til placeringen af kort i de andre rum og bring processen videre med spørgsmål som disse:• Hvad skal der til, for at vi kan flytte os til et bedre rum?
  • 
  Er der noget, vi kan gøre allerede nu?
  • 
  Hvad skal vi gøre, hvis vi bliver opmærksomme på ting, som kan påvirke det kollegiale fællesskab negativt?
 7. Når holdinger og forslag er godt belyst, så medarbejdere og ledelse kan arbejde videre med dem, lægges kortene ud på gulvet uden for rummene igen. Så tager du et nyt vigtigt begreb op, og en ny runde kan begynde.

Øvelsen om det psykiske arbejdsmiljø skal munde ud i en køreplan for en videre indsats ift. de fokuspunkter, der er kommet frem. Tag fat i de fokuspunkter, medarbejderne finder mest relevant.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.