Tackling af tabuer

Øvelsen anvendes i grupper, der deler et tabuiseret problem som eksempelvis ensomhed, overvægt, arbejdsløshed, misbrug eller sygdom. Den skaber fællesskab og baner vej for mere selvtillid og større selvværd.

Ensomhed anvendes som eksempel i denne øvelse til tackling af tabuer.

  1. Spred et Magnumsæt ud på gulvet og bed deltagerne vælge et billedkort, der siger noget om, hvordan ensomhed ser ud. Giv deltagerne god tid til at finde deres billedkort. De må gerne vælge to kort, hvis det kan gøre det lettere for dem.
  2. Når alle har fundet deres billedkort, beder du dem gå sammen to og to eller tre og tre og ud fra deres kort fortælle hinanden om, hvordan ensomheden ser ud for dem. – Under samtalerne besøger du alle grupperne og lytter eller stiller spørgsmål, som kan hjælpe samtalen på vej.
    Giv god tid til samtalerne og stop først øvelsen, når du kan høre, at samtalerne ebber ud.
  3. Læg eventuelt en pause eller en anden aktivitet ind, inden I tager fat på næste øvelse.
  4. Så beder du deltagerne finde et billedkort, der siger noget om, hvordan ensomheden føles. Når de har fundet deres kort, går de igen sammen to og to. Hvis du fornemmer, at deltagerne vil være mere trygge ved at tale med den samme partner en gang til, så foreslå det.
    Igen går du rundt til grupperne og hjælper samtalerne på vej. Når du har besøgt alle grupper, stopper du samtalerne, når du kan høre, at de ebber ud.
  5. Her kan du slutte processen og samle deltagerne til en pause fx over en kop kaffe. Som led i en uformel opsamling spørger du dem, hvordan de oplevede øvelserne, om de fik nogle gode snakke, og hvad det gav dem at få lejlighed til at tale med folk, der har det lige som dem selv.

Til næste gang gruppen mødes, kan du bede deltagerne medbringe deres yndlingsmusik. Når de har spillet den for gruppen, kan I tale om, hvorfor det er deres foretrukne, og hvad de føler, når de lytter til den. Når gruppen er klar til det, kan I arbejde med målkort på samme enkle måde. Deltagerne finder et billedkort, der siger noget om, hvad de gerne vil opnå ved at være med i gruppen.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.