Styrk holdets fremtid

Holdet beskriver erfaringer, succeser og fejl og kan derigennem finde vejen til et stærkere samspil.

  1. Spred Dialoogle billedkortene ud på bordet.
  2. Bed hver alle vælge fire billedkort, som bedst beskriver det seneste år.
  • Et kort, som fortæller om de vigtigste erfaringer
  • Et kort, der minder om en betydningsfuld succes
  • Et kort, der viser, hvad teamet har lært af en fejl
  • Et kort, om repræsenterer en overraskelse fra det seneste år
  1. Nu fortæller teamdeltagerne, hvorfor de har valgt netop de billedkort.
  2. Læg alle billedkortene på bordet igen. Nu vælger alle i teamet to – tre nye billedkort, som beskriver deres håb for det næste år. Det kan være billedkort, som beskriver, hvad de drømmer om, hvad de tror, de kan nå sammen, eller det potentiale, de håber vil udfolde sig i det næste år.
  3. Lad den enkelte deltager fortælle – gerne uddybende – om billedkortene.

Hvis der er flere end 6 deltagere, kan holdet opdeles i mindre grupper.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.