Styrk fantasien – fortæl en løgnehistorie

Øvelsen øger elevers evne til at improvisere på stedet. Gennem fantasi er ikke noget rigtig eller forkert. Det kan hjælpe til at turde udtrykke sig.

  1. Alle elever trækker et Dialoogle billedkort.
  2. Eleverne får et par minutter til at finde på en løgnehistorie ud fra billedet. Historien må gerne være lidt skør.
  3. Eleverne mødes i grupper af 3, og skal nu fortælle deres historie til hinanden.
  4. Bagefter finder de hver især sammen med to nye, og fortæller deres historie igen, hvor de fylder endnu mere på, så den bliver helt skør og overdrevet.
  5. De laver et par runder mere i nye grupper eller til fantasien er udtømt.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.