Store elever øver fortællefærdigheder

Giv eleverne praktisk erfaring i at digte mundtlige historier og fremlægge dem i plenum.

  1. Del klassen ind i grupper af fire elever. Giv hver gruppe et Dialoogle Pocketsæt, og bed dem om at lægge bunken, så billedsiden vender nedad.
  2. Nu skal første elev i grupperne starte historien. Hun vender et kort, og begynder STRAKS at fortælle. Husk at der ikke skal være for meget tøven, man går blot i gang!
  3. Eleven til højre vender et nyt kort og overtager STRAKS historien. Der skal ikke digtes ny, der skal digtes videre!
  4. Næste elev vender kort og fortæller slutningen.
  5. Den fjerde i gruppen (den sidste) starter en ny historie.
  6. Bed eleverne om at gemme historierne ved at gemme billederne i rækkefølge.
  7. Bliv ved med at lave historiefortællinger indtil alle grupper har mindst fem historier.
  8. Nu skal grupperne vælge den allerbedste historie, ud fra dem gruppen har digtet.
  9. Denne historie fortælles i plenum, og den fortælles af de elever, der startede historierne.
  10. Snak med klassen om hvad de har fået med sig fra denne time – hvilke erfaringer de har gjort sig af? Hvordan gik den mundtlige fremlæggelse, er der tips og tricks, som man kan have gavn af at kende?

Man kan starte øvelsen med at fortælle lidt om kreativitet og innovation

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.