Stor arbejdsglæde – bedre service

Joy Alrø Steen er proceskonsulent i Aarhus Kommune

Sekretariatet i Aarhus Kommunes Center for Miljø og Energi er en attraktiv arbejdsplads, hvor et halvt hundrede medarbejdere trives godt. Det viser den høje score fra trivselsmålingen.

”Vi servicerer internt i centret, og jo større arbejdsglæde vi selv har, jo mere overskud har vi til at servicere andre. Derfor lægger vi stor vægt på hele tiden at skabe ny energi og styrke vores interne relationer,” fortæller Joy Alrø Steen, der som proceskonsulent arbejder med at videreudvikle arbejdspladsens gode klima.

En af metoderne er en Dialoogleøvelse i to trin, hvor Joy lægger alle billedkort ud på gulvet og beder deltagerne vælge to kort. Ét, der symboliserer, hvad der giver arbejdsglæde i dag. Og ét, der siger noget om, hvor der er potentiale til at skabe endnu mere arbejdsglæde i fremtiden. Deltagerne går sammen to og to, og mens den ene fortæller om sit kort, noterer den anden nøgleord ned på en Post-it seddel, der bagefter hæftes på kortet. Til slut lægges alle kortene ud på gulvet som en udstilling, og deltagerne fortæller på skift om deres valg.

Med et billede af en skovvej med en lang horisont siger en medarbejder:

”Arbejdsglæde for mig er, når vi som kommune servicerer en kundegruppe ’hele vejen’ ud fra et helhedsperspektiv på sagen, og kunderne får oplevelsen af at have modtaget en toptunet og effektiv service, som gør dem i stand til at tage ansvar og bidrage aktivt i deres sag.”

Når man genser et billede, forbinder man det med personen, der valgte det, og dennes fortælling.

Med et billede af en solop-/nedgang giver en anden sit bud på videreudvikling af den attraktive arbejdsplads: ”Vi kan blive endnu bedre til at imødekomme kundernes behov effektivt, hvis vi ser deres sag fra nye vinkler og kan anvise nye muligheder for at handle, fx via selvbetjeningsløsninger.”

”Billeder er et kraftfuldt værktøj, der med nye ord og nye nuancer får os til at sige noget andet, end vi plejer. Og så er de gode til at skabe en stærk kollektiv hukommelse. Når man genser et billede, forbinder man det med personen, der valgte det, og dennes fortælling,” siger Joy.

”At tale om arbejdsglæde er personligt, og derfor skal vi vise hinanden respekt og tillid. Det er vigtigt, at man som proceskonsulent skærper sin etiske opmærksomhed og sikrer, at der bliver taget godt vare på de fortællinger, som deltagerne giver hinanden.”

Efter processen fotograferer Joy alle deltageres to billedkort med nøgleord og lader billederne cirkulere i gruppen. Næste gang gruppen mødes, drøftes og planlægges konkrete forbedringer på arbejdspladsen.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.