Til oversigt

Procesorienteret skriveforløb

Øvelsen træner elevernes evne til at formulere sig på skrift, samt det at give og modtage feedback.

  1. Eleverne opdeles i grupper af max 4.
  2. Gruppen vælger et fælles billede.
  3. Første elev skriver 4 linjer om billedet.
  4. Billedet gives videre til næste elev, der skriver 4 linjer om billedet osv.
  5. Gruppen taler om hvad der er skrevet og hvad der kunne være skrevet bedre.
  6. Derefter skriver eleverne videre på deres tekst eller omskriver det, de allerede har skrevet (procesorienteret skrivning).
  7. Gruppen skifter billeder med hinanden, så alle får skrevet om de samme billeder.

Varier kravene så de passer til klassens niveau

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.