Procesorienteret skriveforløb

Eleverne øver i at formulere sig på skrift samtidig med, at de giver og modtager feedback.

  1. Eleverne opdeles i grupper af max 4.
  2. Hver elev vælger et billedkort og skriver ca. 4 linjer til billedet.
  3. Gruppen taler om det, der er skrevet og giver hinanden feedback.
  4. Derefter skriver eleverne videre på deres tekst eller omskriver det, de allerede har skrevet (procesorienteret skrivning).
  5. Gruppen bytter billedkort med hinanden, og gentager proceduren indtil alle har skrevet om de samme billeder.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.