Skrive-samarbejde i de større klasser

Øvelsen er velegnet til at øve skrive-samarbejde med udgangspunkt i et tema.

  1. Spred billedkortene ud på gulvet og inddel eleverne i grupper af 3.
  2. Bed hver elev vælge 1 billedkort, som relaterer sig til temaet – i dette tilfælde rejse.
  3. Alle fortæller i plenum, hvorfor de har valgt netop det billede.
  4. Alle skriver en side om det billede, de har valgt.
  5. Hver gruppe går sammen og skriver nu en fælles tekst med inspiration fra deres egne tekster. De skal samarbejde om at få flow i historien.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.