Skab samspil i et stort projekt

Øvelsen er velegnet til store grupper af deltagere med forskellig faglig baggrund og forskellige roller i et stort projekt.

  1. Skab samspil ved at starte med at spred alle dine Magnumkort ud på gulvet – jo flere, jo bedre.
  2. Bed deltagerne hver finde tre billedkort, der symboliserer de værdier, de finder vigtigst i et samarbejde.
  3. Bed deltagerne gå sammen i tre grupper. Alle deltagere præsenterer deres værdier for gruppen.
  4. Nu skal hver gruppe reducere antallet af gruppens kort med en tredjedel – og blive enige om de værdier og billedkort, de vil gå videre med. Giv god tid til diskussionerne.
  5. Hver deltager går fra gruppen med to kort, og deltagerne finder sammen i to nye grupper. Her gentages processen, og antallet af kort skal reduceres med halvdelen. Giv igen god til diskussionen.
  6. Nu svarer antallet af kort til antallet af deltagere. Herefter samles alle og diskuterer de værdier og kort, som er tilbage. Der skal vælges fem-seks billedkort, som alle er enige om.
  7. Hæng så de tilhørende billedkort op og skriv værdierne op ved siden af. Brug god tid på formuleringerne.
  8. Derefter fotograferes værdiformuleringerne enkeltvis sammen med deres billedkort.
  9. Alle deltagere får fotografierne på print, og de hænges op på deres respektive arbejdspladser til daglig inspiration.

Udarbejd en bruttoliste over værdier, som kan give deltagerne inspiration, hvis der er nogen, der finder opgaven svær. Listen kan rumme ord som respekt, åbenhed, ærlighed, tillid, tryghed, ansvar, stabilitet, effektivitet, ro, grundighed, fairness, humor, arbejdsglæde, rettidig omhu, fællesskab, kammeratskab, alle for én, hjælpsomhed, samtale osv.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.