Skab sammenhold – kortlæg landskabet i din afdeling

Øvelsen er god til at skabe struktur, sammenhold og fælles forståelse for retning og mål.

 1. “Skab sammenhold” begynder med, at du laver en A3-planche opdelt i sektioner med overskrifterne FORTID, NUTID og FREMTID. Under hver overskrift skrives henholdsvis ét, to og tre spørgsmål:
  Første sektion: Hvordan så vores landskab ud tidligere?
  Anden sektion: Hvordan ser landskabet ud i dag? Hvad har været de største forandringer?
  Tredje sektion: Hvordan kommer landskabet til at se ud i fremtiden? Hvad er de største værdier, vi skal skabe? Hvad er de største forandringer, der skal ske? 
 2. Du skal bruge en planche per tre deltagere. De hænges op i lokalet, hvor I øvelsen foregår.
 3. Læg op til fire Pocketsæt ud på gulvet. Jo flere kort, jo bedre.
 4. Nu skal alle deltagerne finde ét billedkort, som siger noget om landskabet i fortiden, gå sammen tre og tre og præsentere deres kort for hinanden. Herefter skal hver gruppe blive enige om ét kort, som samler gruppens input. – Giv grupperne den tid, de behøver. Du står til rådighed med vejledning.
 5. Når alle grupper er enige om et kort, præsenterer de det for alle og hænger det op på en planche ud for spørgsmålet.
 6. Anden runde foregår på samme måde. Men diskussionen skal foregå i en ny gruppe. Og deltagerne får kun syv minutter, inden de skal præsentere deres to kort.
 7. I tredje runde skal der vælges tre kort. Processen er den samme. Men denne gang forlader du lokalet. Deltagerne får ni minutter til at blive klar.
 8. Når alle spørgsmål er besvaret og plancherne er færdige, diskuterer I resultaterne. Til slut har I et detaljeret og nyttigt billede af det landskab, som jeres afdeling navigerer i.

Øvelsen skaber grundlag for at arbejde videre med at definere vision, mission og værdier. Inden øvelsen kan I bruge Dialooglekortene til at beskrive jeres team. En opvarmning til “Skab sammenhold”.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.