Fokusgruppe: Skab opbakning og støtte til mennesker

Øvelsen kan benyttes af undervisere, sportstrænere, terapeuter og andre, som på den ene side arbejder med fokuspersoner, og på den anden side har deres forældre, partnere eller ledere, som skal indgå i et godt samarbejde for at opfylde fokuspersonens behov eller målsætninger.

Første runde med fokusgruppe

 1. Læg et Magnumsæt ud på gulvet i en lang række. Bed fokuspersonerne flytte det billedkort et hak ned under rækken, som de vil bruge til at fortælle noget om, hvordan de har det med at gå i skole, dyrke elitesport, spille musik, udfylde deres rolle i hjemmet, skifte spor i karrieren eller noget helt andet.
 2. Bed derefter hver fokusperson fortælle om sit billedkort. Spørg hvem der vil starte med at fortælle om sit valg i plenum. Nogle har behov for god tid til at fortælle, og det skal de have uden at blive hjulpet på vej. Det er tilladt at stille spørgsmål til fortælleren, når denne er færdig med at tale.
 3. Efter hver fortælling kan du spørge, hvad fortællingen siger om denne persons humør, overskud, personlige situation eller lignende.
 4. Når tolkningerne er vendt, beder du fortælleren finde et kort fra rækken af kort, som endnu ikke er valgt, og som symboliserer det, gruppen er nået frem til. Kortet lægges under fortællerkortet.
 5. Næste fortæller sættes i gang, og punkt 2 til 4 gentages.
 6. Du afslutter med en konklusion. Det kan fx. være en tendens, som har vist sig.

Anden runde med forældre, partnere eller ledere

 1. Læg igen Magnumsættet ud på ud på gulvet på en lang række og bed deltagerne flytte det billedkort et hak ned under rækken, som de mener deres barn/partner/medarbejder ville vælge for at fortælle noget om, hvordan han/hun har det med at gå i skole, dyrke elitesport, spille musik, udfylde sin rolle i hjemmet, skifte spor i karrieren, eller hvad det nu har drejet sig om.
 2. Bed derefter deltagerne fortælle om deres valg efter tur.
 3. Efter hver fortælling kan du fx. spørge, hvad fortællingen siger om fokuspersonens humør, overskud, personlige situation eller lignende.
 4. Når tolkningerne er vendt, beder du fortælleren vælge et kort fra rækken af kort, som endnu ikke er valgt, og som symboliserer det, gruppen er nået frem til. Kortet lægges under fortællerkortet.
 5. Herefter låner du de to billedkort og lægger dem ved siden af de kort, som fokuspersonen tidligere selv havde valgt. Uden at fortælle fokuspersonens historie er der nu skabt grobund for en god samtale.
 6. Når samtalen er afsluttet, lægges de lånte billedkort retur på deres tidligere placering.
 7. Næste fortæller sættes i gang og punkt 2 til 5 gentages.
 8. Du afslutter med en konklusion. Det kan fx. være en tendens, som har vist sig.

Begge dele af øvelsen kan gennemføres med enkeltpersoner.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.