Skab mentalt overskud i ledelsen

Denne øvelse er velegnet til at hjælpe ledere med at tænke nyt og bredt, sætte sig i andres sted og få overskud til andet end den daglige drift.

Som leder deltager du selv i alle øvelsens trin. Du kan vælge at gennemføre alle eller udvalgte trin.

Første trin – personen

 1. Spred et Magnumsæt ud på bordet foran ledergruppen.
 2. Bed alle finde et billedkort, der siger noget om dem selv som person.
 3. På skift fortæller alle om deres billedkort til gruppen.

Andet trin – lederen

 1. Alle billedkort lægges tilbage, og nu vælger hver et billedkort, der beskriver den daglige ledelse på arbejdspladsen.
 2. Bed lederne om at rejse sig og gå sammen to og to og fortælle hinanden om deres valg.
 3. Så beder du dem bytte billedkort, inden de finder en anden makker og fortæller om den daglige ledelse ud fra det nye billedkort. Typiske reaktioner vil være: ”Nå, skal jeg nu tale ud fra et kort, som jeg ikke selv har valgt?” Ja. Det nye kort gør det lettere at sætte sig i andres sted og samtidig være sig selv.
 4. Diskuter i plenum, hvad der kom ud af samtalerne.

Tredje trin – virksomheden

 1. Alle billedkort lægges tilbage, og nu finder hver et billedkort, som siger noget om virksomheden.
 2. Alle fortæller i plenum ud fra deres billedkort.

Fjerde trin – sammenhæng

 1. Som sidste trin i processen ser I nu sammen på, hvordan ledernes udmeldinger på de tre foregående trin stemmer overens. Billedkort, som har afdækket uoverensstemmelser eller problemer, grupperes som små øer på bordet. Resten lægges væk.
 2. Nu diskuteres disse udfordringer, og hvad den enkelte og ledergruppen sammen kan gøre for at forbedre eller rette op på dem.

Hvis der er flere forskellige udfordringer, kan lederne deles op i grupper, som diskuterer den udfordring, der berører dem særligt. Enkelte kan eventuelt cirkulere imellem flere grupper.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.