Skab indsigt i bønnens funktion i religionsundervisning

Øvelsen kan bruges i konfirmand- og religionsundervisning og give præsten eller læreren indsigt i, hvad der optager gruppen.

  1. Spred Magnumkort ud på gulvet.
  2. Del gruppen op i tremandshold, bed hvert hold vælge fire billedkort og bruge dem som inspiration til at formulere en bøn for verden – emnerne kan fx være fred, klima, miljø, fattigdom, sult, kærlighed osv.
  3. Holdene taler nu sammen om, hvad deres bøn skal indeholde, og skriver det ned på papir. Imens går du rundt og taler med dem om de emner, de arbejder med. Hvis du vurderer, at elementerne kan nuanceres og uddybes, spørger du deltagerne, om de kan finde mere symbolik i kortene.
  4. Når alle hold er klar, læser de på skift deres bøn op for hele gruppen og begrunder den. Inden oplæsning placerer hvert holdet de anvendte billedkort, så alle kan se dem.  
  5. Tag udgangspunkt i bønnerne og fortæl gruppen om bønnens funktion i kirken og eventuelt i andre religiøse sammenhænge. – Diskuter derefter med gruppen, hvad bønnen kan gøre for det enkelte menneske.
  6. Til slut lægger du alle kort ud på gulvet igen og beder deltagerne finde et kort, som giver dem inspiration til en helt personlig bøn. Giv dem derefter tid og ro til at reflektere og formulere deres egen bøn.

Er du præst, kan du lade elevernes bønner indgå i kirkebønnen til en gudstjeneste. Du kan også hjælpe gruppen med at formulere kirkebønnen og lade dem selv fremføre den i kirken med støtte fra dig.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.