Seniorsamtaler: Hvorfor smide guld på gaden

Hans Ussing er ejer og leder af FirmaPlus

Sammen med FirmaPlus har Dialoogle udviklet et koncept for seniorsamtaler, som hjalp Greve Kommune med at fastholde dygtige medarbejdere. Resultat: markant større arbejdsglæde hos 55+ medarbejderne samt en betydelig kontant besparelse.

Hvorfor fravælger mange arbejdspladser dyrebar viden og erfaring og prioriterer unge både i rekruttering og kompetenceudvikling? Har unge patent på gå-på-mod, initiativ, lyst til at lære nyt og yde deres bedste? Og er de billigere end erfarne medarbejdere, når man tænker på, hvad der skal investeres i at give dem de kompetencer, som gør dem dygtige? Nej.

Flere ældre og færre erhvervsaktive vil i de kommende år gøre mange arbejdspladser sårbare, så derfor giver det god mening at fastholde og udvikle erfaren arbejdskraft, ikke mindst uden for de store byer.

Det fik Greve kommune til sammen med FirmaPlus at iværksætte et 55+ Pilotprojekt for at finde ud af, hvordan kommunen kan fastholde og udvikle dygtige seniorer. Gevinsten var til at tage og føle på: Bedre udnyttelse af værdifuld erfaring samt markant større arbejdsglæde og selvværd hos de 10 medarbejdere, der besluttede at blive mere end tre år længere end forventet. Hertil en kontant besparelse på næsten 2,5 millioner kroner.

Når seniorsamtalen bliver visuel, skifter den karakter og åbner op for drømme og muligheder for, hvordan både medarbejder og arbejdsplads kan få det bedst mulige ud af hinanden.

”De fleste større arbejdspladser har en seniorpolitik, som reelt ikke bruges aktivt. Ældre medarbejdere er nemlig i ufattelig lav kurs i dag. Det gør dem utrygge og dræber deres gå-på-mod, initiativ og ambitioner. I disse år vender i tusindvis af ledere og medarbejdere over 55 år derfor blikket mod golfbanen, kolonihaven eller det samliv med partneren, der ikke har været et meget tid til alle årene, hvor arbejdet har fyldt mest i hverdagen,” fortæller Hans Ussing fra FirmaPlus, som med målrettede 55+ programmer hjælper kommuner og virksomheder med at få håndfast udbytte af deres seniorpolitik med fondsmidler fra staten.

Et af omdrejningspunkterne i 55+ programmerne er seniorsamtalen, som Dialoogle har udviklet. Den munder ud i en handleplan, hvor leder og medarbejder har planlagt deres indsats et år frem med et ekstra antal år på arbejdspladsen som målsætning. Medarbejderens partner inddrages også i forløbet for at styrke lysten og modet til et længere arbejdsliv.

En HR- og en uddannelseschef i deres bedste alder i en kommune med 4.000 ansatte oplevede hurtigt effekten på egen krop. Da Hans Ussing havde præsenteret dem for seniorsamtalen, var de selv straks brændende optaget af en idé om, hvordan de på sigt kunne se sig selv i nye roller, der vil skabe merværdi både for dem selv og deres arbejdsplads: De vil sammen starte en ny afdeling for kompetenceudvikling med sammensatte faglige kurser for kommunens 55+ medarbejdere!

”Medarbejdersamtaler med seniormedarbejdere fokuserer ofte på afvikling frem for udvikling. Når samtalen bliver visuel, skifter den karakter og åbner op for drømme og muligheder for, hvordan både medarbejder og arbejdsplads kan få det bedst mulige ud af hinanden,” fortæller Hans Ussing.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.