Selvværd – bliv din egen rigtige mand eller kvinde

En gruppeøvelse, som styrker selvværd og personlighed.

Denne øvelse om selvværd og personlighed kræver cirka 10 gange så mange Magnumkort, som der er deltagere. Den fungerer ekstra godt under åben himmel.

  1. Spred alle Magnumkort ud og bed deltagerne hver vælge ét kort, som illustrerer den ’rigtige mand’ eller ’rigtige kvinde’, de gerne vil være.
  2. Med deres kort går deltagerne sammen to og to. På skift fortæller de hinanden om deres mål. Hver deltager har ét minut til sin fortælling.
  3. Når begge har fortalt, finder de en ny partner og gentager deres fortælling. De beholder deres kort.
  4. Når alle deltagere har mødt tre-fire partnere, stopper du øvelsen og beder deltagerne finde endnu et kort, som illustrerer det sidste, de vil have foretaget sig, lige inden de når i mål. – Deltagerne mødes igen i par og fortæller om deres kort. Du stopper øvelsen, når alle har fortalt om deres kort til tre-fire andre.
  5. Som sidste led i øvelsen skal deltagerne nu finde et kort, der siger noget om det allerførste skridt, de vil tage på vejen imod deres mål. – Som tidligere går de sammen i par og fortæller om deres kort.
  6. Du stopper øvelsen, når energien ebber ud, og beder alle om at fotografere deres tre kort med mobilen og skrive deres mål og plan ned.
  7. Tag billedkortene frem igen ved senere lejligheder, når gruppen mødes. Og brug dem til at tale med hinanden om, hvordan de enkelte deltageres planer skrider frem mod styrket selvværd.

Det er lettere for deltagerne at finde ind til kvinden/manden, de ønsker at være, hvis I inden øvelsen diskuterer billeder af forskellige mande- og/eller kvindetyper. Også tantriske billeder kan inddrages for at få den ikke uvæsentlige seksualitet med.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.