Samtaleterapi med sårbare unge og voksne

Tina Kaspersen er psykoterapeut i TUBA

Tina Kaspersen bruger Dialoogle til at hjælpe unge, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug, med rådgivning og terapi, der kan gøre det lettere for dem at komme videre med deres liv.

Tina Kaspersen er psykoterapeut i TUBA, som har 25 afdelinger over hele landet, hvor unge, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug, kan få gratis hjælp. Tina gjorde sine første erfaringer med Dialoogle, da hun for år tilbage var lærer og brugte kortene til trivselsøvelser, hvor billedkortene gjorde det lettere for eleverne at sætte ord på, hvordan de havde det i klassen.

”Hos TUBA bruger jeg Dialoogle til samtaleterapi i grupper og på tomandshånd, fordi jeg opdagede, at især de unge teenagere har svært ved at sætte ord på deres følelser. De er vokset op med altid at være bekymrede og fuldt koncentreret om deres misbrugsramte familiemedlemmer. De er sjældent blevet lyttet til og er ikke vant til at se indad og reflektere over, hvordan de egentlig selv har det,” fortæller Tina.

En teenager beskriver sig selv med et billedkort, der viser en ensom skiløber på vej opad i et barskt sneklædt terræn imod en fjern bjergtinde. ”I stedet for refererende fortællinger fra hverdagen, hvor det kan være svært at udlede, hvordan den unge har det, får både jeg og den unge med nogle få ord et klarere billede af det, som den unge er optaget af: at være på vej imod et fjernt mål; han er stålsat, trodser udfordringerne og kæmper sig videre.”

Når Tina med udgangspunkt i kortene spørger de unge, hvordan de har det, og hvad de går og tumler med, sker det tit, at de hurtigt finder et billedkort og begynder at fortælle om de konkrete udfordringer, der optager dem – fx på studiet, i deres boligsituation og økonomi.

Som terapeut giver billederne mig et godt indblik i, hvordan de unge har det, og som regel er det en stor befrielse for dem selv at få sat ord på.

En af Tinas unge valgte således billedet af en marmorbuste af en mand med en strålekrans omkring sit hoved og begyndte at opremse alle de mange praktiske ting, hun skulle have klaret.

”Jeg roste hende for de fine refleksioner, men udfordrede hende yderligere ved at spørge ind til, hvad vi ville finde, hvis vi tog en hakke og slog hul på stenhovedet.”

Pigen tænkte sig om, og så greb hun et andet billede af en lille forpjusket og frygtsom hundehvalp og begyndte at fortælle om, hvordan hun havde det lige som den, at hun savnede omsorg, at blive samlet op og nusset, og at nogen tog sig af hende.

”Som terapeut giver billederne mig et godt indblik i, hvordan de unge har det, og som regel er det en stor befrielse for dem selv at få sat ord på, for det er ikke nemt for dem at kigge indad, selv om de er motiverede. – Ofte hører jeg dem sige, at de troede, de vidste, hvordan de havde det, men at billederne giver dem ny indsigt og hjælper dem med at forstå sig selv bedre.”

”Der findes mange forskellige slags billedværktøjer, som man kan bruge i samtaleterapi, men de fleste definerer på forhånd de billeder, som skal bruges, når samtalen eksempelvis handler om styrker, frygt eller håb. Den begrænsning har Dialoogle ikke. Her vælger de unge frit blandt alle billedkort, og jeg oplever, at det er lettere for dem at finde ét, som de kan genkende noget af sig selv i.”

Mange af de unge, der går i terapi hos TUBA, oplever store forbedringer efter et afsluttet forløb, fx i forhold til at kunne fastholde job og uddannelse, håndtere problemer og være i et parforhold.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.