Samtaleterapi i mindre grupper med sårbare unge

Med billedkort i hånden gør du det let for dine klienter at sætte ord på, hvem de er, og hvordan de har det.

  1. Start en samtaleterapi med at hver deltager vælger et billedkort, der beskriver dem selv som person.
  2. Deltagerne fortæller nu på skift om sig selv ud fra deres kort.
  3. Snak sammen om – og spørg gerne ind til ­– fortællingen.
  4. Bed så hver deltager vælge endnu et billedkort, der siger noget om, hvordan hun/han har det.
  5. Ud fra kortet fortæller deltagerne på skift, hvordan de har det.
  6. Herefter bytter deltagerne kort tilfældigt med hinanden. Alle vender kortene imod gruppen, så alle kan se dem.
  7. Fortæl deltagerne, at de nu sidder med en andens historie i hånden. Spørg gruppen, om det sætter nogle tanker i gang?
  8. Snak sammen – og spørg gerne ind til ­– fortællingerne. Styr samtaleflowet ved at  flytte billedkortene mellem deltagerne, hvis de taler til et andet billedkort end det, de sidder med i hånden, eller refererer til en anden deltagers historie. Det er med til at udvikle refleksioner, når de holder kortet i hånden.

I trin 4 kan du også prøve at give deltagerne et vilkårligt billedkort og bede dem se, om det kan sige noget om, hvordan de har det. På den måde kan du motivere deltagerne til at reflektere dybere til samtaleterapi.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.