Samtaler fra hjertet med konfirmandholdet

Gruppesamtale om de store spørgsmål i tilværelsen; det, der er vigtig for den enkelte og for konfirmandholdet som helhed.

Inden konfirmationsforberedelsen begynder, former du et hjerte af et langt reb. Der skal være plads til lige så mange billedkort, som der er på konfirmandholdet. Spred Dialoogle Magnumkort uden om hjerterebet. Der må gerne indgå flere Magnumsæt.

  1. Introducer emnet. Det kan fx være kærlighed, tro, kammeratskab eller selvværd, som lægger op til, at deltagerne tør tale fra hjertet og lade følelserne komme til udtryk. Bed alle vælge et billede, der siger noget om emnet.
  2. Spørg, hvem der har lyst til at lægge ud med at fortælle. Det kan godt være svært at komme i gang, men det varer kun kort. Når en konfirmand har fortalt, beder du ham lægge sit billede ind i hjertet.
  3. Når fire-fem konfirmander har fortalt, spørger du, om der er andre, der har lyst at tilføje eller spørge om noget. Alle må gerne stille spørgsmål, når den enkelte har afsluttet sin fortælling, lagt sit kort og bygget videre på hjertepuslespillet.
  4. Når energien tager af, stiller du et nyt spørgsmål. Fx ”Prøv at finde et billede, der fortæller noget om, hvad emnet (kærlighed, tro, kammeratskab, arbejdsklima, selvværd) betyder for jer personligt?”
  5. Når der kommer interessante vinkler ind i samtalen, kan du fastholde og uddybe dem med spørgsmål som ”Er der andre, som oplever dette på en anden måde?” eller ”Har du tænkt over, hvad der kan være årsagen til, at du ser sådan på …?”  Hvis der er nogle, som endnu er lidt tilbageholdende, så spørg dem, om de kan se et sted i hjertepuslespillet, hvor deres kort kunne passe ind i forhold til motiver, som andre har talt om.
  6. Alle billedkort uden for hjerterebet lægges nu til side, og konfirmanderne stiller sig rundt om hjertet og kigger på helheden af udsagnene. Spørg, hvad konfirmanderne ser.
  7. Bed en frivillig om at placere sig i hjertet ved det billedkort, som siger noget om, hvad gruppen kunne gøre for at vise næstekærlighed, nærvær, omsorg, anerkendelse eller andet, som deltagerne har nævnt og fundet vigtigt. Når deltageren har fortalt om sit valg, kan den næste byde ind.
  8. Når emnet er godt belyst, beder du konfirmanderne vælge et billede, som for den enkelte symboliserer det, de har fået ud af samtalen.
  9. Fortæl til slut deltagerne, at de kan downloade deres billede gratis fra Dialoogles hjemmeside for at huske resultatet.

Opdel hjertet i to lige store halvdele, hvis du ønsker at kategorisere/nuancere udsagnene. Fx om udsagnene har stor eller lille betydning, eller om der er tale om tro eller fakta. Du kan lade gruppen beslutte, hvor billedkortene skal lægges.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.