Samarbejde om at udvikle nye ideer

En vitaminindsprøjtning til innovation, kreativitet og samarbejde. Øvelsen kan også forbedre trivslen på arbejdspladsen.

  1. Spred Dialoogle Magnumkort ud på gulvet.
  2. Bed deltagene vælge et billede, som siger noget om dem selv og de muligheder, de ser for sig selv i forhold til en given opgave.
  3. Bed deltagerne gå sammen parvis. Først fortæller den ene sin historie, mens den anden lytter og stiller spørgsmål. Herefter bytter de roller.
  4. Der skabes en tryg relation mellem de to samtalepartnere ved, at de nu ved noget om hinanden og er begyndt at engagere sig i hinanden.
  5. Bed alle makkerpar om at lægge deres to billeder foran sig på gulvet som et regnestykke: 1 + 1 = Nye muligheder. Bed makkerparrene fortælle hinanden om de nye muligheder, som de ser åbne sig for dem begge, når billederne lægges sammen.
  6. Når samtalerne har fået lov at udfolde sig, beder du på et passende tidspunkt alle hold om at bytte om på rækkefølgen af deres kort. Kan de ud fra den nye ”formel” generere flere ideer og løsninger?
  7. Hvis ikke det kommer helt af sig selv, fortæller du holdene, at de gerne må flytte rundt på deres to billeder og placere dem på alle mulige måder. På hovedet. Forskudt. Så det ene dækker noget af motivet på det andet. Præcis som de har lyst til.
  8. Når energien eller tiden er ved at løbe ud, tegner du en stor taleboble på tavlen – eller giver hver deltager et stykke papir, hvor de tegner taleboblen selv. I taleboblen skal hver deltager med få stikord beskrive det vigtigste, som hun/han tager med sig videre. Ordene præsenteres over for makkeren eller i plenum, alt efter hvad der giver bedst mening i processen.
  9. Til slut beder du deltagerne om, med deres mobil, at fotografere en eller flere af deres ”formler”, som affødte vigtige pointer, skarpe iagttagelser eller konkrete mål, de gerne vil huske.

Hvis et makkerpar ikke kan komme på flere kombinationer af de samme to billeder. Eller hvis genereringen af ideer og løsninger ebber ud, kan du lægge et ekstra billedkort som ”plusset” i regnestykket 1 + 1.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.