Sæt fart i videndeling i organisationen

Denne øvelse er god til at få ideer til videndeling og alle andre former for udvikling til at blomstre i enhver organisation.

  1. Deltagerne går sammen i makkerpar og får 20 Pocketkort, som de breder ud mellem sig. Den ene makker finder ét kort der beskriver fordelene ved videndeling i organisationen.
  2. Han fortæller om sit valg og begrunder det.
  3. Så er det makkerens tur. Nu skiftes man, indtil der fx kun er 10 eller 8 kort tilbage der ikke er valgt. Tempoet må gerne være friskt.
  4. Fra de valgte billeder vælger makkerparret nu to billeder, som de synes har flest fordele og er de mest geniale!
  5. Makkerparret finder hver et nyt billedkort, som symboliserer det første skridt til at omsætte disse geniale fordele til praksis. Disse to billedkort lægges ved siden af hinanden ovenover de to første kort, så alle fire billedkort nu udgør bogstavet T.
  6. I plenum præsenterer makkerparrene deres T.
  7. Nu går alle deltagerne hen til det T, der beskriver den bedste idé. De tre til fem mest populære T’er samles, og der tages et foto af dem.
  8. Skriv idéerne i et idékatalog sammen med et foto af T’erne.
  9. Idékataloget kan medarbejderne arbejde videre med eller overdrage til lederen. Inden processen skal alle deltagere være klar over Hvem der gør Hvad og Hvornår.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.