Sådan ser ensomhed ud – her findes udvejene

Rita Jeppesen er frivillig aktivitetsleder i Røde Kors

Ensomhed blandt voksne er et tabu, som Røde Kors bruger Dialoogle til at bryde i netværksgrupper over hele landet. Aktivitetsleder Rita Jeppesen fortæller her, hvordan hun bruger kortene til at skabe tryghed og fællesskab.

”Sommer er jo enhver ensoms mareridt, for alle er ude med deres venner. Lugten af grill og børnestemmer – og så sidder man der. I Netto ser man alle de andre købe ind til grillfest, og så står man der med 1 liter sødmælk i den ene hånd og et reb i den anden. Det er sat på spidsen, men det er sådan, det føles.”

Sådan fortæller en deltager i forskningsundersøgelsen Ensom midt i livet ­­– livshistorier, erfaringer og mønstre, udført af Ensomme Gamles Værn og Mary Fonden. Citatet ligger på Røde Kors-initiativet Værkets hjemmeside.

Over 200.000 danskere er ramt af langvarig ensomhed. Den kan fx udspringe af skilsmisse,  pårørendes dødsfald, hvis man mister sit job, eller hvis sygdom gør det svært at opretholde kontakten til andre.

Når man over længere tid føler sig ensom, har man svært ved at skabe og fastholde personlige relationer. En almindelig samtale kan føles akavet, og det er svært at holde fast i venskaber, indgå nye og at have et kærlighedsforhold. I sidste ende kan ensomheden have fatale konsekvenser.

Rita Jeppesen er frivillig aktivitetsleder i Værket i Slagelse. Netværkets formål er at hjælpe ensomme voksne mellem 30 og 60 år med at skabe et socialt fællesskab. Med aktiviteter og øvelser udveksler deltagerne erfaringer og får redskaber til at håndtere ensomheden.

”I vores netværksgrupper samles 10-12 mennesker, som har det til fælles, at de både mangler selvtillid og har lavt selvværd, fordi de typisk føler sig kasseret og ikke-elsket af familien, kæresten eller chefen og kollegerne,” fortæller Rita.

”Derfor kræver det i sig selv meget af den enkelte overhovedet at møde op i Værket. Da en deltager på mit første hold kort efter starten fortalte mig, at hun overvejede at stoppe, fordi hun ikke følte hun hørte til i gruppen, var jeg klar over, at vi hurtigt skal søge at få deltagerne til at arbejde sammen og føle sig trygge ved hinanden.”

Dialoogle er et af de redskaber, Rita anvender. Hun starter med at lægge et sæt Magnumkort ud på gulvet og bede deltagerne finde et kort, der siger noget om, hvordan ensomhed ser ud.

”Følelser er svære at arbejde med og tale om. Derfor tager det tit lang tid for deltagerne at finde et kort, og nogle spørger, om de må tage to kort. Det må de selvfølgelig. Typisk vælger de billeder af mennesker eller ting, som står alene uden liv omkring sig – på en strand, i et landskab, på en vej eller på et hav,” fortæller Rita.

Billederne gør det lettere at få sat ord på smerten, og trygheden vokser, når de oplever, at de har et ligeværdigt fællesskab.

”Vi laver derefter en øvelse, hvor jeg beder dem om at finde billedkort, der siger noget om, hvordan ensomheden føles,”  fortæller Rita og kommer i tanke om, at hun også vil prøve at bede deltagerne om ved hjælp af billedkortene at fortælle, hvad de føler, når de lytter til deres yndlingsmusik, for de fleste ensomme lytter meget til musik, som jo også er en katalysator for følelser.

”Det er forståeligt, at netop disse mennesker synes, det er  svært at stille sig op foran en stor gruppe og fortælle om deres smertelige følelser. Det er min erfaring, at deltagerne hurtigst føler sig trygge ved at være med, når de taler to eller tre sammen og ikke i plenum. Billederne gør det lettere at få sat ord på smerten, og trygheden vokser, når de oplever, at de har et ligeværdigt fællesskab.”

Efter de indledende samtaler om ensomhedens facetter, begynder Rita at arbejde med målkort. Målene er typisk ’mere selvtillid’ eller ’større selvværd’. Derefter finder deltagerne billeder, der siger noget om, hvad de selv kan gøre for at nå målet. Denne øvelse danner grundlag for samtaler, hvor hver enkelt får inspiration til, hvad han eller hun selv kan magte at gøre for at bryde ensomheden.

Selv om Værket er forholdsvist nyt, og kun tre hold har fuldført processen, kan Rita berette om flere gode resultater. Eksempelvis mødes det første hold stadig til brunch hver søndag. To deltagere blomstrede op og blev kærester. Og én er nu selv frivillig i Røde Kors.

Værket blev sat i søen af Røde Kors i 2015 i samarbejde med Mary Fonden og med støtte af Velux Fonden. Netværksaktivitetens  succes har betydet, at Værket nu er at finde i 25 byer, og Røde Kors udvider stadig.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.