Sådan kan du afhjælpe talefrygt i klassen

Øvelsen hjælper alle elever med at overvinde usikkerhed og frygt for at tale i klassen. Den kan bruges på alle alderstrin.

  1. Stil klassen et spørgsmål til emnet, I arbejder med. Fx ”Hvordan vil I beskrive hovedpersonen i denne tekst?” Eller ”Hvad får denne tekst jer til at tænke?”
  2. Bred et Magnumsæt ud og bed eleverne om vælge et kort, som de kan bruge til at besvare spørgsmålet.
  3. Bed eleverne om at gå sammen to og to i par og bruge deres kort til at fortælle hinanden om deres svar på dit spørgsmål. Du går samtidig rundt og hjælper dem i gang.
  4. Når alle har haft tid til at tale sammen, går parrene sammen i grupper på fire og deler deres svar med hinanden.
  5. Gentag processen i grupper på otte elever.  Du kan eventuelt supplere med et uddybende spørgsmål. Fx ”Hvor er I enige, og hvor er I uenige i gruppen?”
  6. Til sidst kan hele klassen kan være med i diskussionen på lige vilkår og uden frygt.

Jo flere gange du øver talefrygt i klassen med eleverne, jo mere trygge vil de føle sig ved at være deltagende i samtalerne.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.