Sådan får du ideerne til at sprudle

Øvelsen stimulerer hjerne og krop, tænder konkurrencegenet og varmer deltagerne op til at tænke kreativt og producere geniale ideer. 

Øvelsen er ideel til at få ideer i store grupper i alle aldre med udgangspunkt i en fælles innovativ opgave. Den kræver god gulvplads.

  1. Præsenter opgaven for deltagerne og bed dem om at stille sig i en stor cirkel, hvor alle kigger ind mod midten.
  2. Smid et tilfældigt Magnumkort ind i cirklen. Den første, som får en idé, løber ind i midten og tager billedkortet op og fortæller om sin idé. Herefter tager hun kortet med ud til sin plads i cirklen.
  3. Et nyt kort smides ind, og processen fortsætter, indtil 10-15 billedkort har været i spil.
  4. Ved at stille spørgsmål til en idé kan du få deltagerne til at strække deres tanker. Når deltagerne strækker tanker, anerkender de det, der præsenteres, og ideen folder sig ud. De siger f.eks.: ”Jaah, og så kan man også…” Men der må ikke komme for mange detaljer med, som kan begrænse eller skabe tvivl om, hvorvidt ideen er god.
  5. Bagefter skriver alle deltagere, som har et kort i hånden, deres idé på et IdeArk og hæfter det sammen med billedkortet. Har en deltager flere kort, skriver han flere IdeArk, som hæftes på de tilhørende billedkort. – Alle billedkort med IdeArk lægges på gulvet et andet sted i lokalet, som nu hedder IdeBanken.
  6. Nu beder du alle deltagere om at se på billedkortene i IdeBanken, og de, som fik en idé, men ikke nåede ind til midten i cirklen eller måske ikke ønskede det, får nu også muligheden for at tilføje deres ideer til kortene. Opstår der yderligere ideer imens, skrives disse også på.
  7. Hvis der er behov for at prioritere ideerne, beder du deltagerne om at stille sig hen til det billedkort, som illustrerer den idé, de synes bedst om. Den eller de ideer, som flest synes er mest spændende, innovative og perspektivrige, arbejdes der videre med.

Er der deltagere, som ikke rigtig kommer med i processen fra start, kan du på skift give dem et tilfældigt billedkort. Bed dem fortælle om deres første indtryk. De skal have mulighed for at melde pas og give billedkortet videre til en anden.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.