Sådan coacher du individuelt i en gruppe med Livshjulet

Øvelsen kan bruges både i grupper og i én-til-én sessioner. Den tager udgangspunkt i coaching-værktøjet Livshjulet, som skaber overblik over udvalgte områder af en persons liv. Øvelsen kræver plads.

 1. Start med at bede deltagerne om hver især at udfylde et livshjul for det aspekt af livet, I arbejder med. Giv dem god tid til det individuelle arbejde. De lægger deres pen, når de er færdige.
 2. Spred et Magnumsæt ud på gulvet – og læg et 10 m reb lidt derfra. Denne del af øvelsen kan gerne foregå udendørs.
 3. Bed deltagerne om at vælge et billedkort, der symboliserer, hvor de befinder sig i forhold til det af de otte områder i livshjulet, som de finder det vigtigst at arbejde med. Giv dem god tid til at vælge deres kort.
 4. Når alle har valgt, fortæller du, at rebet er en tilfredshedsskala fra 0 til 10. Bed så deltagerne placere sig på det sted på rebet, der angiver, hvor tilfredse de er lige nu i forhold til det valgte område i livshjulet.
 5. Med billedkortet i hånden fortæller deltagerne nu om sig selv. Hvis du beder dem fortælle i tilfældig rækkefølge, opnår du maksimal koncentration i gruppen.
 6. Når alle har talt, beder du deltagerne om at gå hen og vælge et nyt billedkort, som siger noget om, hvordan det vil være for dem, hvis de kan rykke to trin op ad rebet.
 7. Deltagerne mødes igen på rebet, hvor de indtager deres oprindelige positioner. De får to minutter til at fortælle, hvordan det vil være for dem at rykke to pladser op.
 8. Bed så alle om at lægge deres nye kort på det sted på rebet, hvor de ønsker at stå. – Derefter er det tid til individuelt arbejde igen.
 9. Deltagerne får nu tid til at udarbejde en personlig handlingsplan for, hvordan de kan nå to trin op ad rebet til det billede, de har valgt. De kan gå op og studere deres billede på rebet lige så tit og længe, de ønsker. I handlingsplanen skal følgende spørgsmål besvares:
  a. Hvad skal der ske?
  b. Hvem skal involveres?
  c. Hvornår skal tingene ske?
  d. Hvorfor – eller hvad er det forventede resultat?
 10. Når alle er færdige, står hver deltager med sin egen personlige handlingsplan. Hvis der er tid, kan du bede deltagerne stille sig hen til deres målbillede på rebet og kort fortælle om, hvordan de har det med deres plan.
 11. Lad deltagerne tage det sidste billedkort med sig som inspiration og motivation.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.