Sådan bliver roller skarpe i dit team

Øvelsen styrker deltagernes gensidige respekt, lyst til at tage ansvar – og teamets performance.

  1. Læg et Magnumsæt ud på gulvet, og teamet er klar til at gøre deres roller skarpe.
  2. Bed deltagerne vælge et billedkort, der siger noget om den rolle, de – frivilligt eller ufrivilligt – udfylder i teamet.
  3. Alle fortæller om deres kort. Giv herefter deltagerne god tid til at spørge ind til og diskutere hinandens fortællinger. Herefter lægger alle deres kort ned på gulvet igen.
  4. Bed nu deltagerne tænke i tre minutter over, hvilken rolle de ønsker at udfylde i teamet. Herefter vælger hver enkelt et kort, som symboliserer rollen. Alle lægger deres kort på en række på et bord. På skift fortæller de om deres billedkort. Der er tid til spørgsmål og uddybning.
  5. I tredje runde spørger du deltagerne, om deres kort også symboliserer det, de hver især selv kan gøre for at udfylde den rolle, de drømmer om i teamet. Hvis ikke, erstattes billedkortet med et, som passer. Alle fortæller, hvad de kan gøre. – Billedkortrækken præsenterer du nu som MIG-striben.
  6. Herefter beder du alle finde et TEAM-kort, der siger noget om, hvad teamet kan gøre, for at den enkelte kan performe optimalt og trives i teamet. Billedkortene lægges på række over MIG-striben, og hver deltager byder herefter ind med deres idé gennem deres billedkort.
  7. MIG- og TEAM-striberne kan hænges på væggen i en periode og hjælpe teamet med at fastholde den nye agenda. Personnavn tilknyttes MIG-kortene, og TEAM-kortene forsynes med et godt citat fra processen.
  8. Teamet kan afslutningsvis lave en fælles handlingsplan.

Hvis en deltager på et tidspunkt i processen ikke kan finde det rigtige kort, får hun/han et blankt stykke papir og tegner eller beskriver selv det motiv, der mangler.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.