Ryst holdet sammen og brug alle kompetencer

Øvelsen er velegnet, når nye teams skal lære hinanden at kende, og målet er at mobilisere teamets samlede styrker i et godt og effektivt samarbejde.

  1. Læg et sæt Magnumkort ud på gulvet. – Er I flere end 12 deltagere, så er det en god idé at bruge to Magnumsæt.
  2. Deltagerne skal nu hver især finde to kort, som symboliserer deres to stærkeste kompetencer. – De må også gerne tage et tredje kort som symbol på en styrke, de har og gerne vil blive dygtigere til. – Giv deltagerne god tid til at finde deres kort.
  3. Når alle er klar, beder du deltagerne gå sammen to og to og pitche deres kompetencer til hinanden. Det skal gå lidt tjept, så du fortæller, at de har cirka to minutters taletid hver. Når de er færdige, rækker de armen i vejret for at indikere, at de søger nye partnere.
  4. I denne fase skal du styre tiden og holde tempoet oppe. – Hvis et par har haft fem minutter sammen, beder du dem finde en ny samtalepartner at præsentere sig for.
  5. Processen gentages, indtil alle har talt med hinanden, dog max. 40 minutter. Herefter holdes et par minutters pause.
  6. Nu er teamet godt briefet på de kompetencer, som er til rådighed. Deltagerne går herefter sammen i to lige store grupper og får præsenteret den case, som begge skal arbejde med i cirka en time. Opgaven kan være konkret eller konstrueret til lejligheden, men den skal være relevant for teamet. Målsætningen er, at gruppen bringer alle teamets kompetencer i spil. De bruger deres billedkort til at illustrere deres løsning. Og de er velkomne til at tage nye billedkort ind for at illustrere kompetencer, som folk i teamet har, men som ikke allerede er præsenteret.
  7. Til slut præsenterer de to grupper deres løsningsforslag for hinanden. – Husk i den efterfølgende evaluering, at god brug af alle kompetencer er vigtigere end selve løsningsforslaget

Opgaveløsningen kan udarbejdes på nogle store ark, hvor billedkort klæbes op i grupperinger for at illustrere kompetencer og samspillet mellem dem. Der kan også tegnes et spindelvæv, som billedkortene placeres på for at illustrere, hvor og hvordan kompetencer bedst muligt kan spille sammen. Ord kan skrives i tilknytning til billedkortene, efterhånden som arket udvikler sig.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.