Refleksion lærer man først som voksen

Mette Sonniks er psykolog og leder på Grønlands Universitet

Børn og unge kan ikke reflektere, før de bliver omkring 18 år. Det er grunden til, at et barn kan opleve at blive mobbet i årevis uden selv at forstå, hvad det er, der egentlig sker.

”Det er der ikke så mange, der ved,” siger Mette Sonniks, som er psykolog på Grønland, hvor mange af hendes klienter er tosprogede og derfor kan have endnu sværere ved at sætte ord på de følelser, der skal bearbejdes.

”Refleksion er nødvendigt for at kunne udvikle sig, og for at hjælpe en af mine unge klienter med at lære at reflektere over sit liv, tog jeg Dialoogles billedsprog i brug,” fortæller Mette.

Den unge 17-årige pige var blevet henvist til Mette af sine forældre, fordi hun igennem længere tid havde isoleret sig og blev væk fra skolen. Når forældrene spurgte hende, hvordan hun havde det, svarede hun altid: ”Fint!” – Men det blev hurtigt klart for Mette, at det havde hun ikke.

”Et af de første Dialooglekort, den unge pige valgte, var billedet af en person, der står midt i en sløret menneskemængde. Ud fra dette billlede fortalte hun om, hvordan hun følte sig udenfor og ensom i mængden. Som vores samtale skred frem, gik det op for mig, at hun var blevet mobbet hele sin barndom. Den erkendelse var hun aldrig selv kommet til. Og derfor havde hun heller ikke selv kunnet bringe det til sine forældres og læreres kendskab.”

Jeg kan anbefale alle forældre at bruge Dialooglekortene i samtaler med deres børn for at få en bedre forståelse af, hvordan poderne egentlig går rundt og har det.

De næste billleder, som pigen valgte, bragte Mette og den unge pige tættere på en fælles forståelse af pigens psyke. Billedet af et tændt stearinlys syntes hun var rart, selv om det stod der så ensomt i mørket. Og med billederne af et sejlskib set fra toppen af den høje mast samt et isbjerg i det kolde blå hav kunne hun fortælle om, hvordan hun elsker den ensomme, smukke natur.

Mettes oplevelse var, at billederne gjorde det lettere for den unge pige at komme ind til det svære – at tale om det og ikke mindst reflektere over det.

”Hun føler sig grim, fordi hun altid er blevet mobbet, og hun søger ensomheden, fordi hun aldrig har fået støtte fra nogen. Men hun er faktisk meget smuk, så jeg prøver også at hjælpe hende med at tage stilling til sit køn og sin kvindelighed, hvilket hun aldrig har gjort.”

Den unge pige er kommet i Mettes klinik i knap to år. Nu modnes hun lige så stille og har det meget bedre.

”Men det tager tid,” slutter Mette, som i øvrigt kan anbefale alle forældre at bruge Dialooglekortene i samtaler med deres børn for at få en bedre forståelse af, hvordan poderne egentlig går rundt og har det.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.