Psykisk arbejdsmiljø

Skab bedre trivsel på arbejdspladsen ved at sætte ord på det psykiske arbejdsmiljø og finde forslag til forbedringer. Der lægges op til både implementering og evaluering.

 1. Spred Dialoogle billedkort ud foran gruppen.
 2. Bed dem gå sammen i makkerpar med en, de ikke arbejder sammen med til daglig.
 3. Bed tomandsgrupperne vælge to kort. Det ene skal fortælle noget om, hvad de synes er godt psykisk arbejdsmiljø. Det andet skal fortælle noget om, hvad man kan gøre, hvis det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt. Giv dem god tid til at snakke sammen.
 4. Bed nu tomandsgrupperne om at gå sammen med et andet makkerpar og fortælle om de billedkort, de har valgt.
 5. Del deltagerne op i nye større grupper på otte til ti deltagere, og bed dem om at lægge psykisk arbejdsmiljø-kort sammen og løsningskort sammen.
 6. Bed så hver af grupperne vælge tre billedkort fra bunken med godt psykisk arbejdsmiljø.
 7. Bed derefter grupperne om at vælge tre kort fra bunken med løsningskort.
 8. Grupperne fremlægger i plenum.
 9. Diskussion i plenum: Hvordan er det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvilke løsningskort er umiddelbart brugbare.
 10. Aftal hvordan forbedringerne implementeres på arbejdspladsen, ud fra: Hvem gør hvad hvornår!
 11. Sørg for at der jævnligt evalueres på, hvor langt arbejdspladsen er i implementeringen.

Samtalegruppernes størrelse i øvelsens sidste del kan varieres.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.