Projektevaluering i lærerteams

Evaluer projektet ud fra teamets erfaringer, succeser og fejltrin. Det er med til at tydeliggøre potentialet for næste projekt.

 1. Teamet spreder Dialoogle billedkortene ud på bordet.
 2. Bed hver enkelt i teamet vælge fire billedkort, som bedst beskriver det netop overståede – eller endnu ikke afviklede – projekt.
  • Et kort, som fortæller om de vigtigste erfaringer
  • Et kort, der minder om en betydningsfuld succes
  • Et kort, der viser, hvad teamet har lært af en fejl
  • Et kort, som repræsenterer en overraskelse fra projektet
 1. Nu fortæller hver enkelt, hvorfor de har valgt netop de billedkort.
 2. Læg alle billedkortene på bordet igen. Nu vælger hver enkelt i teamet to-tre nye billedkort, som beskriver deres håb for projektet/året/perioden. Det kan være et billedkort, som beskriver, hvad den enkelte drømmer om, hvad de enkelte tror, teamet kan nå sammen, eller det potentiale, den enkelte håber vil udfolde sig i det næste projekt/år/periode.
 3. Hver især fortæller – gerne uddybende – om hvert enkelt billedkort.
 4. Alle tager et billede med deres mobiltelefon af de kort, der viser fremtiden, for senere at kunne tjekke, om drømmene er blevet realiseret.

I stedet for at evaluere kan øvelsen også benyttes til at afstemme forventninger omkring fx lejrskole, temauge, projektuge osv.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.