Ordklasser på engelsk

Denne øvelse giver mulighed for arbejde med ordklasser på engelsk i grupper.

  1. Fordel eleverne i grupper af fire.
  2. Vælg fire kort hver.
  3. Kig på kortene og bestem, hvilket billede, der skal bruges til hvilken ordklasse.
  4. Bed dem på skift tømme billedet for den valgte ordklasse.
  5. Skriv evt. ordene ned.
  6. Fortsæt med næste ordklasse. Fx substantiver, verber, adjektiver, præpositioner.

>Alt efter elevernes niveau kan udfordringerne og sværhedsgraden tilpasses – fx: ved at bede eleverne lave sætninger eller historier med de nedskrevne ord.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.