Til oversigt

Ordklasse-leg

Øvelsen træner brugen af ordklasser på en sjov og inddragende måde.

  1. Eleverne opdeles i grupper af max 4.
  2. Alle i gruppen vælger et billede.
  3. Find først udsagnsord/verber til billedet.
  4. Find dernæst andre ordklasser (afhængig af klassetrin).

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.