Ordklasse-leg

Øvelsen træner brugen af ordklasser på en sjov og inddragende måde.

  1. Eleverne opdeles i grupper af 4, hvor hver gruppe får ca. 10 billedkort.
  2. Alle i gruppen vælger et billedkort.
  3. Første elevs billedkort lægges mellem dem og gruppen finder udsagnsord/verber til billedet.
  4. Dernæst finder de andre ordklasser (afhængig af klassetrin).
  5. Næste elevs billedkort lægges mellem dem, og gruppen gentager trin 3 og 4.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.