Opbygning af tillid

Øvelsen er god til at opbygge social kapital, forbedre arbejdsmiljøet og fremme tillidsbaseret ledelse blandt medarbejdere, i en afdeling, et team eller i en bestyrelse.

 1. Spred Dialooglekortene ud.
 2. Gå sammen i makkerpar. Bed deltagere finde et kort hver, der beskriver en konkret leder, medarbejder eller kollega på arbejdspladsen, som de har stor tillid til. Bestem selv, om personen skal være anonym.
 3. Bed deltagerne fortælle hinanden om, hvorfor de valgte deres billedkort, og forklare, hvordan billedet beskriver det, som han/hun gør for at fortjene deres tillid.
 4. Bed deltagerne om at finde en anden makker og genfortælle deres historie. Gentag processen så længe, du synes, eller indtil energien ebber ud.
 5. Spred kortene ud igen.
 6. Bed nu makkerparrene fra sidste omgang om at finde et nyt kort, der beskriver, hvad de hver især kunne gøre for at skabe mere tillid i afdelingen/mellem deltagerne.
 7. Del deltagerne op i tre-fem grupper. Alle fortæller om deres ideer til de andre i gruppen.
 8. Alle grupper finder nu den bedste idé i gruppen.
 9. Når grupperne har valgt, præsenteres billedkortene foran alle, og billederne/ideerne lægges på en række med en meter imellem hvert kort.
 10. Deltagerne stiller sig over for ideen, de ønsker at arbejde videre med. De ideer, der har mest opbakning, videreudvikles og konkretiseres, enten i plenum eller i grupper.
 11. Der aftales: Hvem gør Hvad og Hvornår.

Hvis der kun er to-tre deltagere, så bed dem om at lave øvelsen hver for sig først.

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.