Tillid i klassen – Sådan kan i opbygge gensidig tillid

Øvelsen er god til at fremme trivsel og samarbejde - og kan også bruges i lærergruppen.

Hjælp dine elever med at udvikle gensidig tillid og modvirk mobning og konflikter. Tillid i klassen er med til at sikre et godt læringsmiljø.

 1. Spred Dialooglekortene ud.
 2. Eleverne går sammen i makkerpar. Bed alle eleverne finde et kort hver, der beskriver en lærer, elev eller klassekammerat på skolen, som de har høj tillid til. Bestem selv, om personen skal være anonym.
 3. Bed eleverne fortælle hinanden om, hvorfor de valgte deres billedkort, og forklare, hvordan billedet beskriver det, personen gør for at fortjene deres tillid.
 4. Bed eleverne om at finde en anden makker og genfortælle historien. Gentag processen så længe, som du synes, eller til energien ebber ud.
 5. Spred kortene ud igen.
 6. Bed makkerparrene fra sidste omgang om at finde et nyt kort, der beskriver, hvad de hver især kan gøre for at skabe mere tillid i klassen eller på skolen.
 7. Del eleverne op i tre-fem grupper. Alle fortæller om deres ideer til de andre i gruppen.
 8. Alle grupper finder nu den bedste idé i gruppen.
 9. Når grupperne har valgt, præsenteres billedkortene foran alle, og kortene/ideerne lægges på en række med en meter i mellem hver.
 10. Eleverne stiller sig nu over for den idé, de ønsker at arbejde videre med. De ideer, der har størst opbakning, videreudvikles og konkretiseres, enten i plenum eller i grupper.
 11. Det aftales: Hvem gør Hvad, Hvornår.

Hvis der kun er to-tre deltagere, så bed dem om at lave øvelsen hver for sig først. 

Innovation

Innovation

Innovation er at opdage, udvikle og anvende nye ideer i kendte arbejdsgange og forløb. Giv innovationen et boost med billeder.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Kreativitet

Kreativitet

Kreativiteten folder sig ud, når vi bruger billedsprog og prøver at forene forskellige og tilsyneladende uafhængige motiver med hinanden.