Omsæt ny fælles viden til individuel handling

Mette Rønning Steffensen er ejer af SupportingPeople

Mette Rønning Steffensen og hendes firma, SupportingPeople i Lyngby, har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller med at få en meningsfuld tilværelse i Danmark. I sit arbejde bruger Mette ofte Dialoogle som værktøj.

Mange danske virksomheder har brug for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det kan af flere grunde være svært. Så når det endelig lykkes, er det ekstremt vigtigt, at de udenlandske medarbejdere og ikke mindst deres ægtefæller falder godt til i Danmark. For ellers forlader de hurtigt Danmark igen.

Mette Rønning Steffensen og hendes firma, SupportingPeople i Lyngby, har specialiseret sig i at hjælpe udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller med at få en meningsfuld tilværelse i Danmark. I sit arbejde bruger Mette ofte Dialoogle som værktøj. Det gjorde hun også på et kursus, hvor hun skulle uddanne en gruppe danske mellemledere i at blive dygtigere til at få det tværkulturelle samarbejde til at fungere godt på deres arbejdsplads.

Mette fortæller om nogle af de typiske barrierer, hun møder:

”For nogen falder det helt naturligt at tale med folk fra andre kulturer og prøve at forstå dem. For andre er det rigtig svært. Hvad den enkelte ved om fremmede kulturer er som regel også meget forskelligt, samtidig med at er der faktisk er mange, som ikke har tænkt over, hvad dansk kultur egentlig er,” fortæller Mette.

Når jeg beder deltagerne vælge et billede på, hvordan de helt personligt kan bruge den nye viden om kulturforskelle, som de netop har fået, så opfordrer jeg dem til at vælge hurtigt og ud fra deres helt umiddelbare indskydelse.

Barrierer som disse bliver vi som danskere nødt til at komme over, hvis ikke det skal ende med at gå ud over vækst og velfærd i Danmark.

”Det kan være rigtig svært at lave om på den måde, man har vænnet sig til at agere på, uden det virker akavet. En forudsætning for, at det kan lykkes, er, at man når til en personlig erkendelse af, hvordan man på en naturlig måde kan bruge sin viden til – i dette tilfælde – at få et multikulturelt team til at spille godt sammen. Og netop det at nå frem til personlige erkendelser er Dialoogles billeder enestående til. Billederne hjælper nemlig folk med at blive bevidste om ting – ikke mindst hos dem selv – som de ikke var opmærksomme på før.”

Mettes trick er at give folk relativt kort tid til at vælge billeder.

”Når jeg beder deltagerne vælge et billede på, hvordan de helt personligt kan bruge den nye viden om kulturforskelle, som de netop har fået, så opfordrer jeg dem til at vælge hurtigt og ud fra deres helt umiddelbare indskydelse. Så sker der nemlig det, at de vælger instinktivt og først bagefter reflekterer over, hvad billedet betyder for dem. Dermed får de fat i det, der er vigtigst for den enkelte,” siger Mette, der af samme grund ofte afslutter øvelser af denne type uden en fælles opsamling i plenum.

At metoden fungerer, bekræfter de topevalueringer, som Mette har fået på sine kurser.

Hjernen

Hjernen

90% af hjernens sanseinput kommer fra visuelle kilder. Billeder starter tankespor i hjernen. Krydses de i nye kombinationer, opstår nye løsninger og nye ideer.

Indlevelse

Indlevelse

Dialoogles billedkort kan gøre det lettere at leve sig ind i andres situation og forstå deres følelser.

Motivation

Motivation

Med Dialoogles billedkort kan vi identificere og beskrive vores motivation. Med den rette motivation kan vi opnå næsten hvad som helst.